P.K.I. Slovakia - obalové matariály

Výroba a predaj polyetylénových sáčkov, vreciek a vriec. Polygrafická výroba.