Jaroslav Hutňan - AGROBET (Betonárka a triedička štrkov)

Výroba a doprava betónu. Ťažba, spracovanie a predaj kameniva – štrk, piesok.

Breznica 280, Breznica