Rudolf Kalina - Inlog

Bezpečnost práce ve skladech, při skladování a souvisících manipulacích a činnostech. Analýza nebezpečí, provozní bezpečnostní předpis, posouzení projektu, objektu, areálu a technologického vybavení z hlediska BOZP.

K dolům 75/69, Praha-Modřany